Serigrafi Baskı

 Serigrafi  baskı ipeğin üzerine fotoemisyon sürerek kopya alınır.Baskı  makinasına bağlanarak basılır.Boyanın  ipekten  geçirilmesi  ile grafik malzemeye uygulanır.Baskının uzun süre solmadan dayanıklı kalması istenilen yerlerde serigrafi baskı tercih edilir.Boya tutan her malzemeye kalınlığı, ölçüsü ve şekli önemsenmeksizin serigrafi baskı yapılmaktadır


Örnekler