Mimik Diyagram

Diyagram, iki boyutlu geometrik, sembolik, temsili bir bilgi görüntüleme tekniğidir.

Genellikle çalışma sistemini ve kullanımını anlatan projelerde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.


Örnekler